Tag Archive : تغییر دنیا

۰
نگرش

تغییر نگرش یا تغییر دنیا؟

       راهبردی      ۵ شهریور, ۱۳۹۵

میگویند در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی میکرد که از درد چشم خواب بچشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را بخود تزریق کرده بود اما نتیجه چندانی نگرفته بود. وی پس از مشاوره فراوان با…… بیشتر »